Instytut Neofilologii

Roz. Textu

LITERATURY, JĘZYKI I KULTURY WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE WOBEC SWEGO CZASU HISTORYCZNEGO

która odbędzie się w dniach 22-23 maja 2017 roku.

Tematyka Konferencji:
Sekcja I - Kontekst historyczny i kulturowy w literaturach słowiańskich
Sekcja II - Języki wschodniosłowiańskie: aktualne problemy współczesnej lingwistyki

czytaj więcej...