Instytut Neofilologii

Roz. Textu

KOMUNIKACJA BIZNESOWA W JĘZYKU ROSYJSKIM – OFERTA 30+

fr.en fr kjwjr f.30

Studia I stopnia

Zapraszamy kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego oraz rozpoczynających naukę od podstaw.

Studia w ramach oferty nazwanej umownie „30+” zostały utworzone z myślą o osobach, które są zainteresowane nauką języka rosyjskiego, chciałyby podjąć studia i zdobyć wyższe wykształcenie, lecz z różnych względów nie mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w cyklu tradycyjnym. Dlatego też zajęcia w ramach tej oferty odbywać się będą w godzinach popołudniowych.

W trakcie studiów nasi studenci mają możliwość:

  • odbycia studiów semestralnych w Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie na podstawie umowy rządowej między RP i Federacją Rosyjską,
  • uczestniczenia w 2-tygodniowych stażach językowych w ramach umowy bilateralnej pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim i Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. A. Hercena w Sankt Petersburgu,
  • odbycia jednego lub dwóch semestrów nauki na Uniwersytecie Masaryka w Brnie (Czechy) lub Uniwersytecie Wileńskim (Litwa) w ramach programu „Erasmus”,
  • uczestniczenia w różnych formach współpracy z Państwowym Uniwersytetem im. P.M. Maszerowa w Witebsku.