Instytut Neofilologii

Roz. Textu

KOMUNIKACJA BIZNESOWA W JĘZYKU ROSYJSKIM

fr.en fr kjwjr f.30

Studia I stopnia

Studia na tym kierunku zakładają naukę języka rosyjskiego od podstaw (z możliwością utworzenia grupy zaawansowanej).

Absolwenci osiągną bardzo dobry poziom kompetencji językowych tak w mowie, jak i w piśmie w zakresie języka rosyjskiego oraz dobry w zakresie innego języka nowożytnego. Ich solidne i różnorodne przygotowanie językowe będzie sprzyjać podejmowaniu pracy w branży turystyczno-hotelarskiej, urzędach i instytucjach współpracujących z partnerami zagranicznymi, firmach i u innych podmiotów gospodarczych posiadających kontrahentów zagranicznych, biurach tłumaczeń, instytucjach kulturalnych i wszędzie tam, gdzie wymagany jest zaawansowany poziom znajomości języków obcych oraz realiów i kultury krajów rosyjskiego obszaru językowego. Będą posiadali także podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz historii, geografii, literatury i kultury Rosji i rosyjskiego obszaru językowego. Absolwenci będą także przygotowani do podjęcia studiów II stopnia na kierunku filologia rosyjska lub pokrewnych.

W ramach kierunku KOMUNIKACJA BIZNESOWA W JĘZYKU ROSYJSKIM proponujemy specjalizację TRANSLATORYKA, która obejmuje głównie zajęcia związane z wszelkiego rodzaju tłumaczeniami, poczynając od organizacji i techniki pracy tłumacza, poprzez warsztaty tłumaczeniowe, język rosyjski dla służb mundurowych, przekład tekstów medialnych i reklamowych, na korespondencji prywatnej i urzędowej oraz dokumentach w handlu zagranicznym i wprowadzeniu do tłumaczeń ekonomicznych i prawniczych kończąc.

W trakcie studiów nasi studenci mają możliwość:

  • odbycia studiów semestralnych w Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina na podstawie umowy rządowej między RP i Federacją Rosyjską,
  • uczestniczenia w 2-tygodniowych stażach językowych w ramach umowy bilateralnej pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim i Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. A. Hercena w Sankt Petersburgu,
  • odbycia jednego lub dwóch semestrów nauki na Uniwersytecie Masaryka w Brnie lub Uniwersytecie Wileńskim w ramach programu „Erasmus”
  • uczestniczenia w różnych formach współpracy z Państwowym Uniwersytetem im. P.M. Maszerowa w Witebsku.