Instytut Neofilologii

Roz. Textu

Katedra Filologii Wschodniosłowiańskiej, w skład której wchodzi Zakład Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Zakład Literatur Wschodniosłowiańskich, istnieje w strukturze Instytutu Neofilologii od października 2012 roku.

Nasi studenci mają możliwość uczenia się języka rosyjskiego od poziomu zerowego na pierwszym stopniu (studia licencjackie) i kontynuacji nauki na studiach stopnia drugiego (uzupełniające studia magisterskie) w ramach specjalności „biznes i turystyka” oraz „translatoryka”, co sprawia, iż absolwenci kierunku stanowią grupę młodych wykształconych ludzi atrakcyjną na rynku pracy województwa lubuskiego, Polski, a nawet zagranicy. Wielu z nich w chwili obecnej ma możliwość wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych podczas nauki w swojej działalności zawodowej w różnych jednostkach administracji na terenie województwa oraz firmach współpracujących z rynkiem wschodnim. W szeregach naszych absolwentów są również doktoranci i pracownicy naukowi.

Oferta Katedry dla przyszłych kandydatów została wzbogacona o możliwość uczenia się języka rosyjskiego w formule 30+ (w godzinach popołudniowych) oraz sprofilowanego języka branżowego (ustna i pisemna komunikacja biznesowa, hotelarstwo, logistyka, język reklamy i in.).

Nasi studenci mają możliwość uczestniczenia w stażach językowych w ramach umowy bilateralnej z Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. A.I. Hercena w Sankt-Petersburgu oraz w różnych formach współpracy (wymiana, letnia szkoła językowa, konferencje młodych talentów) z Państwowym Uniwersytetem im. P.M. Maszerowa w Witebsku, a także w jednosemestralnych studiach w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie (na podstawie umowy rządowej między RP i FR za pośrednictwem BUWiWM).

Ponadto w ramach programu stypendialnego "Erasmus+" nasi studenci mają możliwość odbycia jednego lub dwóch semestrów nauki na Uniwersytecie Masaryka w Brnie i Uniwersytecie w Hradec Králové (Czechy) oraz na Uniwersytecie Wileńskim (Litwa).

Cyklicznie (co dwa lata) organizowane przez pracowników Katedry międzynarodowe konferencje slawistyczne „Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego” sprzyjają rozwojowi polskiej myśli rusycystycznej.