Instytut Neofilologii

Roz. Textu

FILOLOGIA ANGIELSKA -ZAPISY PDW- ROK 2018/2019

Szanowni Państwo, Prosimy o dokonanie wyboru przedmiotu, który będzie realizowany w zakresie Przedmiotu do Wyboru (PdW) w roku akademicki 2018/2019 w terminie do 2 marca 2018. Forma i zasady zapisów na PdW na kolejny rok uległy zmianie. Listy z ofertą PdW zostaną wywieszone w najbliższym czasie na tablicy informacyjnej. Prosimy pamiętać, że jedna kratka = jedna osoba- prosimy nie dokonywać podwójnych wpisów w jednej kratce, a także wpisów poniżej numerowania w tabeli-w takim przypadku będzie to traktowane, jako lista osób w rezerwowych, jeśli ktoś z zapisanej listy zrezygnuje. Osoby, które nie dokonają zapisu w terminie, będą losowo przydzielane do przedmiotów zgodnie z wolnymi miejscami na danym przedmiocie. Prosimy o wpisywanie nazwiska i imienia drukowanymi literami. Prosimy o zapoznanie się z ofertą, a także dokonanie przemyślanego wyboru oraz przeliczenie punktów ECTS. W przypadku, kiedy zechcą Państwo dokonać zmiany przedmiotu lub rezygnacji, po zakończeniu zapisów, należy to zgłosić do osób Władz IN, które podejmą ostateczną decyzje, czy istniej możliwość dokonania zmiany. Zmiana przedmiotu w trakcie roku akademickiego będzie możliwa w przypadku uzyskania zgody Władz IN, prowadzącego dany przedmiot oraz znalezienia osoby na swoje miejsce.