Instytut Neofilologii

Roz. Textu

FILOLOGIA ANGIELSKA- ZAPISY PdW

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się linki do formularzy związanych z wyborem przedmiotu (PdW). Prosimy pamiętać, że w danym semestrze łącznie muszą uzyskać Państwo 30 pkt ECTS. Wyboru dokonują Państwo na cały rok akademicki. W przypadku wątpliwości dotyczących ilości punktów, prosimy o zapoznanie się z punktacją dla poszczególnych przedmiotów dostępną na stronie Wydziału Humanistycznego w zakładce Studia i studenci.

Przed wypełnieniem formularza sugerujemy zapoznanie się z sylabusami przedmiotów do wyboru, gdyż zmiany przedmiotu będą możliwe jedynie w uzasadnionych przypadkach.

Formularz prosimy wypełnić do 12.05.2017, godz. 24:00. Po zakończeniu całego procesu wypełniania otrzymają Państwo informacje o dokonanym wyborze na wskazany w formularzu adres mailowy do dnia 20.05.2017- prosimy o sprawdzenie, czy otrzymają Państwo potwierdzenie; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt z adresem filologia.angielska.uz@gmail.com

Osoby, które nie dokonają wybory w wyznaczonym terminie, będą mogły dokonać wyboru przedmiotu w obrębie dostępnych miejsc.

STUDIA STACJONARNE:

STUDIA NIESTACJONARNE: