Instytut Neofilologii

Roz. Textu

PdW- Filologia angielska- Zapisy semestr letni 2016/2017

Szanowni Państwo,

w związku z tym, iż w kolejnym roku akademickim zostali Państwo zobowiązani do wyboru PdW, który będą Państwo realizować w semestrze letnim, to prosimy o zapoznanie się z ofertą PdW i dokonanie wyboru dla semestru letniego do końca października 2016.

Prosimy o zapoznanie się z siatkami dla kierunku filologia angielska, które są dostępne na stronie : http://www.wh.uz.zgora.pl/…/studia-i-…/programy-studiow-ects. Sprawdzając siatki i ofertę przedmiotów proszę pamiętać o roku rozpoczęcia studiów - należy wybrać te siatki, które w opisie mają rok rozpoczęcia przez Państwa studiów- a także specjalizację, aby sprawdzić ilość punktów wynikających z programu studiów.

Prosimy pamiętać, że w danym semestrze muszą uzyskać Państwo 30 ECTS i liczbę przedmiotów PdW, należy dobrać tak, aby dopełniły brakujące punkty. Proszę pamiętać, że punkty nie przechodzą na kolejny semestr - w każdym semestrze muszą Państwo uzyskać 30 ECTS.

Prosimy pamiętać, że PdW nie jest tym samym co Przedmiot Ogólnouczelniany- kwestie Przedmiotu Ogólnouczelnianego reguluje Dziekanat w odpowiednim czasie.

Wyboru PdW należy dokonać w terminie do 31.10.2016. Ewentualne zmiany mogą zostać dokonane po tym czasie w Sekretariacie Instytutu Neofilologii w terminie do 15 listopada 2016.

W przypadku, kiedy Państwo nie zapiszą się na PdW, należy zgłosić się do Prowadzącego zajęcia w celu zapisania się, o ile będą jeszcze wolne miejsca, a także zgłoszenie swojego wyboru w Sekretariacie do Parni Urszuli Wawrzyn-Stachowicz do terminie do 15.11.2016.

Potwierdzenie wyboru zostanie przesłane po zakończeniu zapisów. 
W przypadku pytań technicznych, dotyczących formularza, prosimy o kontakt z filologia.angielska.uz@gmail.com , zaś w kwestii merytorycznej, prosimy o kontakt z prowadzącym przedmiot.

Studia stacjonarne:
Rok 2- studia stacjonarne- pierwszego stopnia- https://goo.gl/forms/fllZylx2I1mJphLr1
Rok 3- studia stacjonarne- pierwszego stopnia- https://goo.gl/forms/0MRZgo7VVnsFTw9n1
Rok 1- studia stacjonarne- drugiego stopnia- https://goo.gl/forms/bFE0lK6YWLN0oqSQ2
Rok 2- studia stacjonarne- drugiego stopnia- https://goo.gl/forms/mNhPHZac5hnNbLni2

Studia niestacjonarne:

Rok 2- studia niestacjonarne- pierwszego stopnia- https://goo.gl/forms/eOHaLsDw2ulLsNtQ2
Rok 3- studia niestacjonarne - pierwszego stopnia- https://goo.gl/forms/rRMxqODpZZYigQlE2
Rok 1- studia niestacjonarne- drugiego stopnia- https://goo.gl/forms/eI0sEG5qQRWS9vU43
Rok 2- studia niestacjonarne- drugiego stopnia- https://goo.gl/forms/SzY4CJGmKzKO6Pe23