Instytut Neofilologii

Roz. Textu

Szanowni Państwo,

w związku z tym, iż w kolejnym roku akademickim zostali Państwo zobowiązani do wyboru PdW, który będą Państwo realizować w semestrze zimowymi, to prosimy o zapoznanie się z ofertą PdW i dokonanie wyboru zarówno dla semestru zimowego. Zapisy na semestr letni rozpoczną w sesji zimowej.

Prosimy o zapoznanie się z siatkami dla kierunku filologia angielska, które są dostępne na stronie : http://www.wh.uz.zgora.pl/…/studia-i-…/programy-studiow-ects. Sprawdzając siatki i ofertę przedmiotów proszę pamiętać o roku rozpoczęcia studiów - należy wybrać te siatki, które w opisie mają rok rozpoczęcia przez Państwa studiów- a także specjalizację, aby sprawdzić ilość punktów wynikających z programu studiów.

Prosimy pamiętać, że w danym semestrze muszą uzyskać Państwo 30 ECTS i liczbę przedmiotów PdW, należy dobrać tak, aby dopełniły brakujące punkty. Proszę pamiętać, że punkty nie przechodzą na kolejny semestr - w każdym semestrze muszą Państwo uzyskać 30 ECTS. Prosimy o zwrócenie uwagi na ilość grup, w przypadku gdy mamy 2 grupy, to oznacza, że liczbę osób wskazaną obok należy podwoić np. 25= 50 miejsc.

Prosimy pamiętać, że PdW nie jest tym samym co Przedmiot Ogólnouczelniany- kwestie Przedmiotu Ogólnouczelnianego reguluje Dziekanat w odpowiednim czasie.

Wyboru PdW należy dokonać w terminie do 30.06.2016, zaś dla 1 roku studiów drugiego stopnia do 15.10.2016. Ewentualne zmiany mogą zostać dokonane po tym czasie w Sekretariacie Instytutu Neofilologii w terminie do końca października 2016.

Potwierdzenie wyboru zostanie przesłane po zakończeniu zapisów. 
W przypadku pytań technicznych, dotyczących formularza, prosimy o kontakt z filologia.angielska.uz@gmail.com , zaś w kwestii merytorycznej, to prosimy o kontakt z prowadzącym przedmiot.

Studia stacjonarne:
Rok 2- studia stacjonarne- pierwszego stopnia-http://goo.gl/forms/5aUeagMCtDyGCLgi1 
Rok 3- studia stacjonarne- pierwszego stopnia-http://goo.gl/forms/8agrTAXhKkMbQRo92 
Rok 1- studia stacjonarne- drugiego stopnia-http://goo.gl/forms/EaEQhnwDbp7kRDJZ2 
Rok 2- studia stacjonarne- drugiego stopnia-http://goo.gl/forms/R9ruYDPhoxioZtoa2

Niestacjonarne:
Rok 3- studia niestacjonarne - pierwszego stopnia-http://goo.gl/forms/wbcYZ5CQrwJ44j7O2 
Rok 1- studia niestacjonarne- drugiego stopnia-http://goo.gl/forms/Plsx9vcvWE0LFPFV2 
Rok 2- studia niestacjonarne- drugiego stopnia-http://goo.gl/forms/SbONABJ2TAo1YeiO2