Instytut Neofilologii

Roz. Textu

Zakład Literatur Wschodniosłowiańskich

Główne kierunki badań

Zakład Literatur Wschodniosłowiańskich jest jednym z najmniejszych Zakładów w Instytucie Neofilologii. Skład osobowy Zakładu zmienił się w ostatnich latach z uwagi na odejście kilku osób na emeryturę. Obecnie stan Zakładu to: prof. dr hab. Andrzej Ksenicz, dr Aleksandra Urban-Podolan, dr Nel Bielniak i dr Kamila Borkowska. Pani dr A. Urban-Podolan i p. dr N. Bielniak przygotowują rozprawy habilitacyjne, które będą finalizowane w latach 2017-2018.

Problematyka badawcza, którą podejmują pracownicy Zakładu obejmuje zagadnienia literatur rosyjskiej i ukraińskiej od XIX wieku do współczesności. Są to przede wszystkim obszary dotychczas mało zbadane lub zupełnie nowe. Dotyczy to m.in. kwestii kulturowego pogranicza polsko-ukraińskiego czy np. twórczości współczesnych pisarzy rosyjskich.