Instytut Neofilologii

Roz. Textu

Zakład Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego

Główne kierunki badań

Onomastyka, ze szczególnym uwzględnieniem antroponimii (głównie formy wschodniosłowiańskie wśród nazwisk rejestrowanych współcześnie w Polsce). Onomastyka onimów.

Teoria i praktyka przekładu w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego.

Innowacje w języku rosyjskim.

  • Gramatyka funkcjonalna.
  • Gramatyka kontrastywna.
  • Lingwistyka kognitywna.