Instytut Neofilologii

Roz. Textu

powstał 1 kwietnia 2006 roku na bazie Nauczycielskiego Kolegium Języka Francuskiego, utworzonego w 1991 roku w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze.
Zakład prowadzi trzyletnie studia stacjonarne w zakresie języka francuskiego.
Od roku akademickiego 2009/10 nabór prowadzony jest do dwóch grup językowych: początkującej i kontynuacyjnej. Od tego też roku oferujemy możliwość wyboru kształcenia w zakresie trzech specjalności: nauczycielskiej, translatorycznej i interkulturowej.

 

Studenci, oprócz bogatej oferty zajęć dydaktycznych ukierunkowanych na zdobywanie i pogłębianie kompetencji językowej i kulturowej w języku francuskim, mają możliwość:

  • wyboru drugiego języka romańskiego, włoskiego bądź hiszpańskiego, których nauka trwa sześć semestrów, w ramach tzw. ścieżki iberystycznej lub italianistycznej,
  • wyjazdu - w ramach programu Erasmus - na zagraniczne uczelnie wyższe (m.in. do Francji: Caen i Chambéry, oraz Belgii: Bruksela),
  • aktywnego uczestniczenia w cyklicznych imprezach integracyjno-kulturowych, organizowanych przez pracowników i studentów Zakładu Filologii Romańskiej, z których najważniejsze to: Bizutage, Międzynarodowe Dni Frankofonii, Festiwal Krótkometrażowego Filmu w Języku Francuskim; a także w imprezach uniwersyteckich: Bachanalia, Dni nauki, itp.,
  • pracy w studenckim Kole Młodych Romanistów, którego członkowie są aktywnymi animatorami życia studenckiego oraz prężnymi organizatorami m.in. studenckich konferencji naukowych oraz imprez kulturowych, mających na celu promocję języka francuskiego.

Ukończenie studiów na kierunku Filologia Romańska pozwala uzyskać dyplom licencjata. Dyplom ten umożliwia absolwentom kontynuację studiów na poziomie magisterskim na wybranym uniwersytecie w Polsce, we Francji lub innym kraju europejskim.

Więcej o nas na: