Instytut Neofilologii

Roz. Textu

Instytut Neofilologii wczoraj i dziś

enrufr

Instytut Neofilologii powstał w 2006 roku na drodze połączenia Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego oraz Nauczycielskiego Kolegium Języka Francuskiego.

Studia w Instytucie Neofilologii odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach:

  • filologia angielska (studia I i II stopnia).
  • filologia rosyjska (studia I i II stopnia),
  • filologia romańska (studia I stopnia),
  • komunikacja biznesowa w języku rosyjskim (studia I stopnia),
  • komunikacja biznesowa w języku rosyjskim (studia I stopnia: oferta 30+).

 Na kierunki filologia rosyjska, filologia romańska oraz komunikacja biznesowa w języku rosyjskim prowadzony nabór zarówno kandydatów ze znajomością języka kierunkowego, jak i rozpoczynających naukę od podstaw.

W 2009 roku Instytut otrzymał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Kolejna kontrola jakości kształcenia odbędzie się w roku akademickim 2015/2016.