Instytut Neofilologii

Roz. Textu

enZainteresowania badawcze pracowników Zakładu Literatury Angielskiego Obszaru Językowego obejmują przede wszystkim twórczość wybranych pisarzy angielskich, amerykańskich i kanadyjskich, teorię literatury, kulturoznawstwo oraz przekład literacki. Obecnie prowadzone są badania nad następującymi zagadnieniami:

 

z zakresu literatury:

  • prof. UZ, dr hab. Dirk Vanderbeke – komiksy; powieść graficzna; nauka i literatura, twórczość Johna Bartha i Jamesa Joyce’a;
  • dr Iwona Filipczak – badania amerykańskiej literatury etnicznej skoncentrowane na badaniach tożsamości oraz doświadczeń diaspory indyjskiej; dyslokacja; wykorzenienie; poczucie obcości, asymilacja;
  • dr Urszula Gołębiowska – literatura amerykańska, (głównie proza) dziewiętnastego i początku dwudziestego wieku, ze szczególnym uwzględnieniem amerykańskiego (i brytyjskiego) modernizmu i twórczości Henry’ego Jamesa; gotyckie elementy w opowiadaniach amerykańskich twórców; opowiadania Alice Munro; opowiadanie z perspektywy narratologicznej; etyka a literatura;
  • dr Mirosława Kubasiewicz – twórczość Katherine Mansfield, Virginii Woolf, Seamusa Heaney; literatura modernizmu; opowiadanie jako gatunek literacki; teoria literatury; związki literatury i filozofii egzystencjalnej;
  • dr Agnieszka Łobodziec – literatura współczesnych pisarek Afro-Amerykańskich, dyskurs czarnego feminizmu, rasa, klasa i pleć w literaturze amerykańskiej XX i XXI wieku;

z zakresu kulturoznawstwa:

  • dr Joanna Kapica-Curzytek – aspekty języka angielskiego jako języka uniwersalnego w ujęciu lingwistycznym, filozoficznym, antropologicznym, historycznym i socjologicznym; problemy edukacji interkulturowej: regionalnej, międzykulturowej, europejskiej i planetarnej; aspekty wielokulturowości w kształceniu językowym – dialog i przenikanie się kultur;
  • dr Iwona Filipczak – dialog międzykulturowy; pojęcie “płynnej nowoczesności” – mobilność we współczesnym świecie, ustalanie granic i coraz większa ich płynność, lęki oraz wyzwania wynikające z globalizującego się świata;
  • dr Agnieszka Łobodziec – krytyczna teoria rasy, dialog międzykulturowy;

z zakresu przekładu:

  • mgr Aleksander Rzyman – tłumaczenie tekstów literackich i paraliterackich oraz wszelkie związane z tym zagadnienia, zwłaszcza te, które stanowią z rozmaitych, lingwistyczno-kulturowych, względów wyzwanie dla tłumacza.