Instytut Neofilologii

Roz. Textu

Zakład Literatury Angielskiego Obszaru Językowego

Badania

enZainteresowania badawcze pracowników Zakładu Literatury Angielskiego Obszaru Językowego obejmują przede wszystkim twórczość wybranych pisarzy angielskich, amerykańskich i kanadyjskich, teorię literatury, kulturoznawstwo oraz przekład literacki. Obecnie prowadzone są badania nad następującymi zagadnieniami:

Czytaj więcej: Badania