Instytut Neofilologii

Roz. Textu

Pracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego

Główne kierunki badań

enPracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego została założona w 2013 roku. Pracownicy tej jednostki są odpowiedzialni za prowadzenie zajęć w ramach praktycznej nauki języka angielskiego w Katedrze Filologii Angielskiej, której Pracownia jest integralną częścią.

Głównym zadaniem pracowników jednostki jest opracowywanie programów zajęć, prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu Praktyczna Nauka Języka Angielskiego, a także przygotowywanie i przeprowadzanie egzaminów z tego przedmiotu. Pracownicy jednostki uczestniczą także w przedsięwzięciach mających na celu propagowanie angielskiego języka i kultury zarówno w Instytucie Neofilologii, jak i poza jego obrębem.

W Pracowni zatrudnionych jest siedmiu pracowników, ale w jej prace włączają się również pracownicy innych jednostek Katedry Filologii Angielskiej i Wydziału Humanistycznego.

Czytaj więcej: Główne kierunki badań