Instytut Neofilologii

Roz. Textu

Pracownia Kultury i Historii Krajów Angielskiego Obszaru Językowego

została powołana 25 listopada 2014 r. Pracownicy prowadzą badania naukowe z zakresu kulturoznawstwa oraz rozwoju cywilizacji amerykańskiej i brytyjskiej. Wśród obecnych badań na szczególne uwzględnienie zasługują aspekty: rozwóju humanizmu w Anglii w XVI wieku, edukacji a społeczeństwa w dobie Tudorów i Stuartów, historii i kultury materialnej monarchii, edukacji brytyjskiej w ujęciu historycznym i współczesnym.

Bibliographical Information and Format