Instytut Neofilologii

Roz. Textu

Współpraca

Porozumienie o współpracy zawarte z Powiatowym Zespołem Szkół w Świebodzinie:

10.02.2020: wizyta w Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie – promocja kierunków filologicznych Instytutu Neofilologii, zajęcia i konkurs dla uczniów (dr Małgorzata Karczewska, dr Urszula Majdańska-Wachowicz, mgr Richard Sharp)

06.11.2020: zajęcia online z uczniami Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie – promocja  kierunków filologicznych Instytutu Neofilologii (temat zajęć: Rola języka angielskiego jako narzędzia globalnej komunikacji oraz zalety uczenia się języków obcych) (dr Małgorzata Karczewska)

10.06.2021: zajęcia online z uczniami Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie – promocja kierunków filologicznych Instytutu Neofilologii (temat zajęć: Zalety uczenia się języków obcych) (dr Małgorzata Karczewska)

18.03.2022: zajęcia online z uczniami Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie – rozmowa o językach obcych i promocja kierunków UZ (dr Małgorzata Karczewska)

Współpraca z Zespołem Szkół Zawodowych w Wolsztynie:

01.04.2022: członek jury w powiatowym konkursie piosenki obcojęzycznej Sing and Win organizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie (dr Małgorzata Karczewska)

23.03.2018: członek jury w powiatowym konkursie piosenki obcojęzycznej Sing and Win organizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie (dr Małgorzata Karczewska, mgr Richard Sharp)

Współpraca z Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie:

17.12.2019: członek jury w IV powiatowym konkursie recytatorskim dla szkół Say your favourite English song (dr Małgorzata Karczewska, dr Agnieszka Mobley, dr Aleksander Rzyman)

20.12.2017: członek jury w III powiatowym konkursie recytatorskim dla szkół Say your favourite English song zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie (dr Małgorzata Karczewska)

19.03.2018: przeprowadzenie konferencji metodycznej Using Memes and Facebook in the English classroom (dr Małgorzata Karczewska, mgr Richard Sharp), Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie

Umowa z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.