Instytut Neofilologii

Roz. Textu

Konferencja międzynarodowa: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture

1-2 grudnia 2016 roku odbyła się międzynarodowa konferencja „Interdisciplinary views on the English language, literature and culture” połączona z obchodami 10-lecia istnienia zielonogórskiej anglistyki. W konferencji udział wzięli uczestnicy z Polski oraz z zagranicy m.in. z takich krajów jak USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Niemcy, Sarajewo.

Celem tego wydarzenia była wymiana poglądów oraz doświadczeń naukowych i integracja między środowiskami pracowników naukowych, doktorantów i studentów, a także inspiracja do nawiązywania współpracy oraz stworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Więcej informacji o konferencji oraz fotorelacja znajduje się na stronie: https://sites.google.com/site/kfaconference2016/