Instytut Neofilologii

Roz. Textu

Konferencja międzynarodowa: Change and development in the L2 classroom

13 listopada 2017 roku odbyła się zorganizowana przez Zakład Językoznawstwa międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Change and development in the L2 classroom”. Wykład plenarny pt. „New directions in research on language learning strategies: Setting the agenda”, wygłosił prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, jeden z najwybitniejszych polskich językoznawców w zakresie lingwistyki stosowanej, cieszący się ogromnym autorytetem i uznaniem również na międzynarodowym forum glottodydaktycznym. W konferencji udział wzięli uczestnicy z Polski oraz z zagranicy. Więcej informacji o konferencji wraz z fotorelacją z tego wydarzenia znajduje się na stronie: https://sites.google.com/view/changeinl2conference/home