Instytut Neofilologii

Roz. Textu

Konferencja międzynarodowa: Change and development in the L2 classroom

13 listopada 2017 roku odbyła się zorganizowana przez Zakład Językoznawstwa międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Change and development in the L2 classroom”. Wykład plenarny pt. „New directions in research on language learning strategies: Setting the agenda”, wygłosił prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, jeden z najwybitniejszych polskich językoznawców w zakresie lingwistyki stosowanej, cieszący się ogromnym autorytetem i uznaniem również na międzynarodowym forum glottodydaktycznym. W konferencji udział wzięli uczestnicy z Polski oraz z zagranicy. Więcej informacji o konferencji wraz z fotorelacją z tego wydarzenia znajduje się na stronie: https://sites.google.com/view/changeinl2conference/home

Konferencja międzynarodowa: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture

1-2 grudnia 2016 roku odbyła się międzynarodowa konferencja „Interdisciplinary views on the English language, literature and culture” połączona z obchodami 10-lecia istnienia zielonogórskiej anglistyki. W konferencji udział wzięli uczestnicy z Polski oraz z zagranicy m.in. z takich krajów jak USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Niemcy, Sarajewo.

Celem tego wydarzenia była wymiana poglądów oraz doświadczeń naukowych i integracja między środowiskami pracowników naukowych, doktorantów i studentów, a także inspiracja do nawiązywania współpracy oraz stworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Więcej informacji o konferencji oraz fotorelacja znajduje się na stronie: https://sites.google.com/site/kfaconference2016/