Instytut Neofilologii

Roz. Textu

Unique Facets of American Diversity

Dnia 10 maja 2022 r. Prof. Robert Westerfelhaus (College of Charleston, South Carolina, USA) wygłosił wykład "Unique Facets of American Diversity."

Post-Apocalyptic Narratives in American Popular Culture

Dnia 29 marca 2022 r. Prof. Robert Westerfelhaus (South Carolina, USA) wygłosił wykład: „Post-Apocalyptic Narratives in American Popular Culture”, oraz poprowadził dwa seminaria dla studentów filologii angielskiej pt.: „Zombies & Vampires: Now and Then” oraz „Charleston, South Carolina: Beauty and Charm Amidst a Complicated History”.

Konferencja międzynarodowa: Change and development in the L2 classroom

13 listopada 2017 roku odbyła się zorganizowana przez Zakład Językoznawstwa międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Change and development in the L2 classroom”. Wykład plenarny pt. „New directions in research on language learning strategies: Setting the agenda”, wygłosił prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, jeden z najwybitniejszych polskich językoznawców w zakresie lingwistyki stosowanej, cieszący się ogromnym autorytetem i uznaniem również na międzynarodowym forum glottodydaktycznym. W konferencji udział wzięli uczestnicy z Polski oraz z zagranicy. Więcej informacji o konferencji wraz z fotorelacją z tego wydarzenia znajduje się na stronie: https://sites.google.com/view/changeinl2conference/home

Konferencja międzynarodowa: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture

1-2 grudnia 2016 roku odbyła się międzynarodowa konferencja „Interdisciplinary views on the English language, literature and culture” połączona z obchodami 10-lecia istnienia zielonogórskiej anglistyki. W konferencji udział wzięli uczestnicy z Polski oraz z zagranicy m.in. z takich krajów jak USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Niemcy, Sarajewo.

Celem tego wydarzenia była wymiana poglądów oraz doświadczeń naukowych i integracja między środowiskami pracowników naukowych, doktorantów i studentów, a także inspiracja do nawiązywania współpracy oraz stworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Więcej informacji o konferencji oraz fotorelacja znajduje się na stronie: https://sites.google.com/site/kfaconference2016/