Instytut Neofilologii

Roz. Textu

Dni Języków Obcych

Ideą Dni Języków Obcych (DJO) jest zachęcenie osób posługujących się różnymi językami obcymi oraz pracujących w różnych dyscyplinach nauk humanistycznych i społecznych (i nie tylko) do wymiany myśli ponad typowymi podziałami językowymi. Każda edycja DJO ma swoje hasło przewodnie, które formułowane jest w taki sposób, aby umożliwić wielogłos dyskusji. W konferencji biorą udział przedstawiciele dyscypliny językoznawstwo i literaturoznawstwo, ale też historycy, filozofowie, kulturoznawcy, a także praktycy, nauczyciele i tłumacze. DJO to także okazja do promocji kierunków filologicznych oferowanych przez Uniwersytet Zielonogórski poprzez konkursy i warsztaty językowe dla uczniów szkół miasta i regionu. 

Więcej informacji o DJO: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010829776091